Ajankohtaista


  Tämä on katsaus Järjestöneuvoston kokouksessa 27.1.  käsiteltyihin sisältöihin. Koko pöytäkirja löytyy osoitteesta: https://pohjoissavolaiset.fi/jarjestoille-ja-yhdistyksille/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvosto/kokousmuistiot-ja-materiaalit/   Harrastamisen Suomen malli. Alustus Risto Kovanen. Suomen mallin pilottihaussa  haettiin mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Tarkoituksena on mahdollistaa monipuolinen Lue lisää…


Millaisia tilaisuuksia ja toimintaa koronarajoitusten puitteissa voi järjestää ja miten? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen sekä Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta   Lisäksi Pohjois-Savon Järjestöneuvosto järjestää järjestöille suunnatun info-illan aiheesta 9.2.2021 Lisätietoa: https://pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/koronainfo-pohjois-savon-jarjestoille/


Ha­luatko ke­hit­tyä jär­jes­töam­mat­ti­lai­se­na, löy­tää uu­sia nä­kö­kul­mia jär­jes­tö­työ­hön ja ver­kos­toi­tua? Toivotko, että voisit nivoa opintosi nykyiseen tai tulevaan järjestötyöhösi? Humanistisen ammattikorkeakoulun Kehity järjestöammattilaisena 13 op -osaamiskokonaisuus on juuri sinulle! Se sisältää kolme kokonaisuutta, jotka on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille sekä järjestötyöhön ja/tai yhteisöpedagogikoulutukseen Lue lisää…


SPR Savo-Karjalan piiri kokoaa koronaepidemiaan liittyvää järjestöjen tilannekuvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Järjestöjen tilannekuvan kooste on osa viranomaisten maakunnallista tilannekuvaa ja toimitetaan myös SPR:n valtakunnallisen koontiraportin mukana Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) sekä Valtioneuvoston (VN) tilannekeskukselle. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa Lue lisää…


Sosten, eli Suomen sosiaali ja terveys ry on laaja kattojärjestö, joka tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjä työssään yhteiseksi hyväksi. Sosten YouTube -kanavalla on nähtävissä webinaareja, koulutuksia ja ajankohtaisia videoita järjestöille merkityksellisistä aiheista, esimerkiksi tietoturvasta, digiloikasta, koronan vaikutuksista järjestötyöhön, kestävästä kehityksestä ja Lue lisää…


  Yksinäisyys on vakava ongelma, jolla on monia syitä ja seurauksia. Koettu, syvä yksinäisyys ei  näy päällepäin ja voi koskettaa monenlaisia ihmisiä yhteiskunnan kaikissa osissa. Mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin ja sosiaaliset taidot ehkäisevät yksinäisyyden kokemuksen muodostumista, mutta jos yksilön sosiaaliset kongnitiot Lue lisää…


Kuinka materiaaleja voisi uudelleen käyttää pois heittämisen sijaan? Mitä yhdistyksen sivuvirtoja voisi hyödyntää tehokkaammin? Mitä tavaroita tai palveluita voisi olla yhteiskäytössä? Esitä ideasi ja toteuta kokeilu! Tervetuloa osallistumaan KESTO-hankkeen materiaalitehokkuuden kokeiluhakuun, joka avautuu ma 11.1.2021. Kokeiluhaussa etsitään uusia innovatiivisia kokeiluja, Lue lisää…


SPR Savo-Karjalan kokoama tilannekuva korona-arjesta järjestöjen silmin on nyt joulukuun osalta julkaistu. Tilanne järjestöjen kohderyhmissä on kuukauden aikana mennyt hieman huonompaan suuntaan: kohderyhmässä on pelkoa, epävarmuutta, turhautumista ja väsymystä sekä yksinäisyyttä. Vastanneiden yhdistysten arvion mukaan väestön hengityssuojainten käyttö on selvästi Lue lisää…


STEAn rahoittama, SOSTEn ja maakuntien yhteinen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuus käynnistyy alkuvuodesta 2021. Hankkeelle haetaan valtakunnallisesti seitsemää aluekoordinaattoria, joista yhtä vastaamaan alueesta: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea järjestöjä sotemuutoksessa. Lisätietoja ja hakuohjeet: https://pohjoissavolaiset.fi/tyopaikka/aluekoordinaattori/


Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Haku järjestyksessään kolmanteen tulevaisuuslaboratorioon on auki 1.12.2020 – 11.1.2021. Tällä kertaa aiheena on demokratian kapeikot.   Etsimme mukaan tiimejä, jotka pyrkivät laajentamaan tai vakiinnuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen Lue lisää…


Yhteensä: 266