Järjestöjen Pohjois-Savo 2030

Pohjois-Savon järjestöstrategia sekä toimenpideohjelma 2019-2022


Mikä järjestöstrategia?

Järjestöstrategiaan on koottu tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

 

Strategiatyö on toteutettu osana Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toimintaa. Strategiaa on työstetty  järjestötilaisuuksissa sekä verkossa järjestö- ja yhdistystoimijoiden näkemysten ja ideoinnin pohjalta. Lisäksi tausta-aineistona toimivat muun muassa Hyväntuottajat Pohjois-Savossa – Kohti Järjestöstrategiaa 2019-2022 esikatsaus sekä Pohjois-Savon järjestökyselyt 2016 ja 2018.


Järjestömyönteinen – kuntakortit

Järjestömyönteinen – kuntakortit tekevät laajan ja monipuolisen Pohjois-Savon alueen kuntien ja kaupunkien järjestöyhteistyön käytäntöjä näkyväksi. Kortteihin on koottu tietoa muun muassa kunnan tila- ja avustuskäytännöistä sekä järjestöyhteistyön edistämisen askeleista. Korttien tiedot on koottu yhteistyössä kuntien järjestöyhteyshenkilöiden sekä yhdistystoimijoiden kanssa.
Tutustu kuntakortteihin järjestöyhteistyö kunnissa – osiossa>>

 


Taustamateriaalit

Tutustu järjestöstategian työstössä hyödynnettyihin taustamateriaaleihin Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n kotisivuilla >>Muokattu viimeksi: 13.11.2020