Pohjois-Savon järjestöyhteistyö

Tältä sivulta löydät tietoa maakunnallisesta järjestöyhteistyöstä ja järjestöjen verkostoista Pohjois-Savossa ja sen kunnissa. Järjestöjen ja yhdistysten monipuolinen yhteistyö mahdollistaa järjestöjen keskinäisen, tasavertaisen ja avoimen vuoropuhelun.

 


Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenne

Pohjois-Savon järjestöjen maakunnallinen yhteistyörakenne on kaksiosainen. Se rakentuu osallistavasta järjestöfoorumista ja edustuksellisesta järjestöneuvostosta. Maakunnallinen yhteistyö huomioi paikkakuntakohtaiset järjestöjen foorumit sekä toimialakohtaiset järjestöverkostot.

 

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto

Pohjois-Savon järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat ja asiantuntemuksen yhteen. Yhteistyöllä järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.

Tutustu Pohjois-Savon Järjestöneuvostoon >>

 

Pohjois-Savon Järjestöfoorumi

Järjestöfoorumi on kaikille yhdistyksille ja järjestöille tarkoitettu keskustelun ja ajatusten vaihdon areena. Järjestöfoorumi kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa, mutta tiedonvaihdon mahdollisuudet ovat jatkuvat. Maakuntatasolla tätä ryhmää edustaa Pohjois-Savon Järjestöneuvosto.

Pohjois-Savon Järjestöfoorumiin >>

 

Järjestöyhteistyö kunnissa

Lähes jokaisessa Pohjois-Savon kunnassa järjestöyhteyshenkilö kokoaa järjestöjä säännöllisiin tapaamisiin. Kokoonpanot tapaamisille ovat erilaisia ja erinimisiä: kylä- ja yhdistysparlamenteista.

Tutustu kuntasi järjestöyhteistyöhön >>

 

Toimialakohtaiset verkostot tai verkostojärjestöt

Järjestöt ovat  järjestäytyneet toimialakohtaisesti joko alueellisesti tai paikallisesti. Ne voivat olla löyhiä verkostorakenteita tai järjestöjen järjestöjä.

Tutustu täällä avoimiin ja näkyviin verkostoihin >>Muokattu viimeksi: 13.11.2020