Hankkeet


Pelillistäen jatkopoluille. Valjastamme hankkeessa pelaamisen keinot käyttöön viedäksemme osallistujia kohti tulevaisuuden haaveita. Ota yhteyttä: Veera Roivainen


Uukkari-hankkeen tavoitteena on tukea toisen asteen opintojen suorittamista loppuun, jos opiskeljan opinnot eivät jostain syystä etene suunnitellusti.  Voit tulla Uukkariin, jos opiskelet YSAO:lla Iisalmessa tai Kiuruvedellä. Voit tulla Uukkariin myös siinä tapauksessa, että opintosi ovat vähän aikaa sitten jo keskeytyneet. Lue lisää…


Hankkeen toiminta alkoi loppusyksystä 2018. Monipuolista toimintaa on suunniteltu ja toteutettu hanketyöntekijöiden, hankekylien vapaaehtoisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden sekä kylien ikäihmisten välisenä yhteistyönä. Hankkeessa toteutetaan harvaan asutun maaseudun ikäihmisille maksutonta toimintaa yhdessä kylän toimijoiden kanssa. Ikäihmisille on tarjottu: Etäjumppa-pilotointia; Etävirkistyspäiviä; Pienryhmiä; Lue lisää…


Mukaan JärKeä-hankkeeseen?  Onko järjestösi kiinnostunut tulemaan mukaan JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä hankkeeseen? Millaiset työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat järjestössänne ajankohtaisia? Askarruttavatko työn ja työn tekemisen olosuhteiden muutokset sekä se, miten vastata niihin? Onko yhdistyksessänne tarvetta syventää luottamusjohdon työnjohdollista osaamista? JärKeä – Lue lisää…


Varpaisjärven entiselle kunnantalolle käynnistetään kylätalotoiminta. Luodaan toimintamalli, matalan kynnyksen kohtaamispaikan rakentaminen, toiminnan suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja kunnan kanssa. Tavoitteena on pysyvä, avoin ja neutraali kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on maaseudun asukkaiden tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen, eriarvoisuuden Lue lisää…


Design Week Kuopio järjestetään elokuussa! Design Week Kuopio nostaa esille itäsuomalaista muotoilua ja paikallista yhteistyötä. Tapahtuma kokoaa yhteen itäsuomalaisia muotoilualan ammattilaisia ja yrityksiä, muiden alojen yrityksiä ja alueen asukkaita viikon aikana järjestettävien erilaisten tapahtumien muodossa. Haluamme innostaa ihmisiä kokeilemaan uusia Lue lisää…


VAUHTI! tuo vauhtia erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän läheistensä vapaa-aikaan ja harrastamiseen Mikä Vauhti? Vauhti! on harrastustoimintaa lapsille, alle 16-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen yli diagnoosirajojen. Toimintaa järjestetään Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Järjestämme erilaisia lasten ja nuorten Lue lisää…


UP uudelle polulle -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja osatyökykyisten kouluttautumista ja työllistymistä. Voit työstää omaa koulutukseen tai työllistymiseen tähtäävää suunnitelmaasi valmentajien ohjauksessa. Työssä tarvittavaa suomen kieltä sinulla on mahdollisuus oppia TOIMI-säätiöllä. Teemme kanssasi työnetsintää ja selvitämme yhdessä erilaisia työllistämiseen liittyviä Lue lisää…


Kulttuuria kouluun –hanke 1.2.-31.5.2020/ 1.8.-31.12.2020 Hanke tarjoaa Puijonsarven – ja Länsi-Puijon koulujen oppilaille laadukasta kulttuurista harrastus- ja kerhotoimintaa Julkulan nuorisotalon ja koulujen tiloissa. Toimintaa toteutetaan koulujen pitkillä välitunneille, koulupäivien aikana sekä Julkulan nuorisotalolla koulupäivien jälkeen ja koulujen loma-aikoina. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on Lue lisää…


(Euroopan sosiaalirahaston 2020 ESR -hanke) 1.5.-31.10.2020 Hankkeen tavoitteena on etä -ja digitaalisten menetelmien suunnittelu, testaus ja käyttöönotto ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä, nuorisotyöllistäminen poikkeusoloissa ja varhaisen puuttumisen keinojen löytäminen digitaalisia kanavia hyödyntäen. Tarkoituksena on myös päästä jatkamaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 18-29 -vuotiaiden työttömien Lue lisää…


Yhteensä: 20