Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke

01.09.2018 - 31.12.2021 / Pohjois-Savon Kylät ry

Hankkeen toiminta alkoi loppusyksystä 2018. Monipuolista toimintaa on suunniteltu ja toteutettu hanketyöntekijöiden, hankekylien vapaaehtoisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden sekä kylien ikäihmisten välisenä yhteistyönä. Hankkeessa toteutetaan harvaan asutun maaseudun ikäihmisille maksutonta toimintaa yhdessä kylän toimijoiden kanssa. Ikäihmisille on tarjottu: Etäjumppa-pilotointia; Etävirkistyspäiviä; Pienryhmiä; Pop up -virkistyspäiviä; Virkistyspäiviä ja Ystäväpiiri-toimintaa.

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hanke on Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoima ja rahoitus tulee STEAlta eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta. Hanke on yksi Elämänote – avustusohjelman hankkeista Suomessa.