Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuus (13op)

Ha­luatko ke­hit­tyä jär­jes­töam­mat­ti­lai­se­na, löy­tää uu­sia nä­kö­kul­mia jär­jes­tö­työ­hön ja ver­kos­toi­tua? Toivotko, että voisit nivoa opintosi nykyiseen tai tulevaan järjestötyöhösi?

Humanistisen ammattikorkeakoulun Kehity järjestöammattilaisena 13 op -osaamiskokonaisuus on juuri sinulle! Se sisältää kolme kokonaisuutta, jotka on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille sekä järjestötyöhön ja/tai yhteisöpedagogikoulutukseen hakeutuville osallistujille. Opinnoissa vahvistetaan järjestötyön tietoperustaa ja ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vertaistyöskentelynä opitaan hankesuunnittelusta, erilaisista rahoituslähteistä ja -mahdollisuuksista. Osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä ja tutustuvat uusiin järjestöihin.

  • Järjestötyön perusteet (3 op)
  • Toimijuuden edistäminen (5 op)
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen (5 op)

Ilmoittaudu 15.2. mennessä. Opinnot alkavat helmikuussa ennakkotehtävällä ja edelleen webinaareilla maaliskuussa, aina kesäkuuhun asti.

Kokonaisuuden hinta on 195 euroa.

 

Lisätietoa ja ilmottautumiset: