Järjestöneuvoston kokouskatsaus 27.1.

 

Tämä on katsaus Järjestöneuvoston kokouksessa 27.1.  käsiteltyihin sisältöihin.

Koko pöytäkirja löytyy osoitteesta: https://pohjoissavolaiset.fi/jarjestoille-ja-yhdistyksille/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvosto/kokousmuistiot-ja-materiaalit/

 

  1. Harrastamisen Suomen malli. Alustus Risto Kovanen.

Suomen mallin pilottihaussa  haettiin mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021.

Tarkoituksena on mahdollistaa monipuolinen ja mielekäs harrastustoiminta kaikille lapsille ja nuorille. Pohjois-Savon alueella tukea myönnettiin yhteensä yli 300 000 euroa, jakautuen kuudelle kunnalle. Mukana olevat kunnat ovat: Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta ja Rautalampi.

Järjestöneuvostossa tieto otettiin mielenkiinnolla vastaan. Pilottivaiheessa erilaisia toiminta- ja toteutustapoja on tarkoitus kokeilla. Järjestöneuvoston jäsenet nostivat esille huolen siitä, että malli todella palvelisi myös maaseutumaisella alueella asuvia lapsia ja nuoria.

Lisätietoja ja kuntien hanke-sivut: https://pohjoissavolaiset.fi/2021/02/02/harrastamisen-suomen-malliin-tukea-kuudelle-kunnalle-pohjois-savossa/

 

2. Järjestöneuvoston työryhmien tilannekatsaukset.

SOTE-työryhmä: Työryhmän koollekutsujaksi valittiin Sinikka Roth.POSOTE20-hankkeen strategiapäivään helmikuussa osallistuvat kutsutut edustajat. Järjestöyhteistyön ohjeistusta ollaan päivittämässä.

HYTE-työryhmä: Työryhmän koollekutsujaksi valittiin Sami Hämäläinen. Työryhmä on ollut aktiivisesti työstämässä Pohjois-Savon laajaa hyvinvointikertomusta. Yhteistyötä eri tahojen kanssa aiotaan tiivistää jatkossa.

JÄRJESTÖFOORUMI ja ulkoinen viestintä -työryhmä, koollekutsuja Nelli Reinikainen:

Järjestöfoorumi pidetään etäyhteyksillä aamupäivällä 27.3., teemalla Osallisuutta yhdessä.

Foorumiin voi osallistua kotoa, tai alueellisista ”kisakatsomoista” käsin.

Lisätietoja: https://pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestofoorumi/

Ulkoisen viestinnän kanavia ovat: pohjoissavolaiset.fi, Järjestöneuvoston Facebook-sivut ja jäsenten verkostot, joille tietoa tulee välittää. Tiedon välittämistä pyritään helpottamaan kokoamalla Järjestöneuvostosta olennaisia tietoja tiivistetyssä muodossa eteenpäin vietäviksi.

 

3. Tapaaminen ELY-keskusksen kanssa. Alustus Sami Hämäläinen,

ELY-keskus ja Pohjois-Savon Järjestöneuvosto ovat tavanneet vuosittain ja tapaamisten tiedonvaihdosta on ollut hyötyä puolin ja toisin.

Seuraava tapaaminen järjestetään 5.2., ja siihen voivat osallistua Järjestöneuvoston jäsenet ja varajäsenet.

 

4. Korona

Järjestöneuvoston puheenjohtajat esittivät, että Järjestöneuvosto organisoisi Pohjois-Savon järjestöille suunnatun koronainfo-illan, missä Itä-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijat voisivat vastata järjestötoimijoiden mieltä askarruttaviin kysymyksiin, erityisesti toiminnan järjestämisen rajoista ja mahdollisuuksista korona-aikana.

Tapahtuma päätettiin järjestää 9.2. kl 18-20. Lisätietoja: https://pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/koronainfo-pohjois-savon-jarjestoille/

Järjestöneuvoston jäsenet jakoivat lisäksi ajatuksia oman työnsä toteutumisesta ja puitteista viimeisen vuoden ajalta.

 

5. Muut asiat

Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen aluekoordinaattoriksi on valittu Laura Meriluoto. Hän tulee tekemään yhteistyötä myös Pohjois-Savon Järjestöneuvoston kanssa.