Miten auttaa yksinäistä? HelsinkiMissio aloittaa Pohjois-Savossa uuden työmenetelmän koulutukset

 

Yksinäisyys on vakava ongelma, jolla on monia syitä ja seurauksia.

Koettu, syvä yksinäisyys ei  näy päällepäin ja voi koskettaa monenlaisia ihmisiä yhteiskunnan kaikissa osissa.

Mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin ja sosiaaliset taidot ehkäisevät yksinäisyyden kokemuksen muodostumista, mutta jos yksilön sosiaaliset kongnitiot ajavat hänet ”yksinäisyyden kehälle”, ei pelkistä kontakteista ole hyötyä.

Ihmisellä voi olla sosiaalinen työ, perhe ja kavereitakin, ja silti hän voi kokea lamauttavaa yksinäisyyttä.

”Yksinäisyyden kehä” tarkoittaa sitä elämäntapahtumien ketjua, jossa ihmisen käsitykset itsestä ja muista muodostuvat ja vakiintuvat sisäisiksi ajatusmalleiksi niin, että ne vahvistavat yksinäisyyden kokemusta.

 

Työssään ja vapaaehtoistyössään yksinäisiä kohtaaville suunnattu avoin koulutus yksinäisyyden puheeksiotosta ja ymmärtämisestä järjestetään verkkovälitteisesti 17.2. ja 25.2.

Lisätietoja: https://pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/yksinaisyyden-ymmartaminen-ja-puheeksiotto-koulutus/

 

Koulutuksessa esitellään myös HelsinkiMission kehittämää työmenetelmää, joka tutkitusti auttaa yksinäisyyttä kokevia löytämään itse ratkaisuja yksinäisyyden lievittämiseen

Viiden yksilötapaamisen ja työkirjatyöskentelyn menetelmässä pureudutaan yksinäisyyden kokemuksen juurisyihin, eli tapoihin ajatella muita ja itseä suhteessa muihin.

Pohjos-Savossa etsitään tällä hetkellä tahoja, jotka kohtaavat asiakastyössä tai vapaaehtoistyössä yksinäisyyttä kokevia, ja jotka voisivat ottaa yksinäisyystyömenetelmän käyttöön omalla kentällään. Työmenetelmän käyttöön sitoutuville toimijoille järjestetään koulutusta aiheesta vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja:

Helena Törmi, Pohjois–Savon ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, S-posti: