Uutinen


Työelämä pelissä? -kampanja herättelee työnantajia huomaamaan työntekijän rahapeliongelman. On kaikkien etu, että työnantaja osaa ehkäistä ja tunnistaa liiallisen rahapelaamisen sekä ohjata työntekijän avun piiriin. Kampanjasta saa käytännön vinkkejä, joten seuraa meitä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #työelämäpelissä. Työkaveri on poissaoleva, selvästi häntä Lue lisää…


SPR Savo-Karjalan kokoama marraskuun tilannekuvakysely yhdistysten toiminnasta on julkaistu. Marraskuun koonti löytyy osoitteesta: https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Marraskuu%202020_J%C3%A4rjest%C3%B6jen%20tilannekuvakyselyn%20kooste.pdf Muutamia nostoja koonnista: Syrjäseudulla yksin asuvien ikäihmisten toimeentulosta kannettiin huolta, tiedottaminen digitaalisissa medioissa ei tavoita heitä. Osalla yhdistyksistä ikäihmisten osallistuminen tilaisuuksiin on hieman vähentynyt. Tapahtumien peruuntuminen Lue lisää…


Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi vahvistettiin 2.10.2020 ja se on voimassa 30.06.2021 asti.


Sosten Järjestöbarometri 2020 on julkaistu 2.10.2020 ja se löytyy osoitteesta: https://www.soste.fi/jarjestobarometri/jarjestobarometri-2020/   Tutkimuksen johtopäätökset: 1. Yhdistysten neuvonta tavoittaa erityisen haavoittuvia ryhmiä. 2. Järjestöjen ilmastotoimet ovat käynnistyneet. 3. Järjestöt ovat valmiita huomioimaan pelihaittojen ehkäisyn omassa toiminnassaan. 4. Valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajat kokevat Lue lisää…


Sakke -Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on toiminut Pohjois-Savossa vuoden 2017 keväästä lähtien. Hanke on vastannut toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä maakunnassa. Hankkeen toiminnassa vuosien varrella olemme saaneet kohdata ja tuoda yhteen yhdistys- ja järjestötoimijoita, kuntien Lue lisää…


”Pohjois- Savon Järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni. Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat ja asiantuntemuksen yhteen. Yhteistyöllä järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.” Pohjois-Savon järjestöneuvoston tehtävänä on yhdistää, vaikuttaa ja näkyä. Sinua tarvitaan toimintaan mukaan. Hae 24.9.2020 mennessä! Avaamme Lue lisää…


Valtiovarainministeriö julkaisi 13.8. esityksen, jossa se esitti mittavia leikkauksia järjestöjen rahoitukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen osalta leikkausesitys on 33% alempi verrattuna nykyiseen tasoon, kaikkiaan 127 miljoonaa euroa. Leikkaus on puhtaasti pois järjestöiltä, koska leikkauksen kohteena on STEAn myöntämät avustukset (Sosiaali- ja Lue lisää…


SPR SAVO-KARJALAN PIIRI 28.8.2020 Arvoisa järjestön tai yhdistyksen edustaja! Kesälomakausi alkaa olla takana päin ja syksyn toimintoja käynnistellään joka suunnalla. Kuten jokainen on myös mediasta huomannut, koronatartuntojen määrä on lähtenyt jälleen kasvuun. Vaikka toistaiseksi Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella on rauhallista, Lue lisää…


Järjestöjen avustukset romahtivat Valtiovarainministeriö on menoarviossaan esittänyt mittavia leikkauksia Veikkauksen tuotolla avustettujen järjestöjen toimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia on esitetty vähennettävän 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia aiemmasta avustustasosta. Leikkaukset ovat suoraan pois sote-järjestöjen toiminnasta: terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin Lue lisää…


Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi tiedotta ajankohtaisista asioista kuukausittain ilmestyvässä Pohjois-Savon Hyte-viestissä. Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. Avaa PSHYTE viesti 7/2020 (pdf) >>


Yhteensä: 151