JÄRJESTÖJEN AUTTAMISVALMIUKSIA KARTOITETAAN POHJOIS-KARJALASSA JA POHJOIS-SAVOSSA 

TIEDOTE 8.4.2020
SPR Savo-Karjalan piiri

SPR Savo-Karjalan piiri on korona-tilanteessa käynnistänyt Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon järjestöjen tilannekuvan keräämisen. Järjestöille lähetettävällä verkkokyselyllä kerätään paikallistason havaintoja Sosiaali- ja Terveysministeriölle ja Valtioneuvoston tilannekeskukselle sekä maakuntien viranomaisten tueksi. Saatua tietoa käytetään myös järjestöjen yhteistyön kehittämiseen. Kysely uudistetaan 2 viikon välein ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi. 

Yhdistyksillä on arvokasta osaamista ja tietoa paikkakuntansa tilanteesta, vaikka vapaaehtoisia ei saataisikaan liikkeelle. Toivomme yhdistysten vastaavan jokaiseen tilannekuva-kyselyyn 2 vkon välein tietojen päivittämiseksi. Kyselyä on kehitetty saatujen vastausten pohjalta ja teknisiä haasteita korjattu.  Toivomme järjestöjen ja muiden toimijoiden levittävän tietoa tilannekuvakyselystä yhdistyksille omia verkostojaan hyödyntäen.

Seuraava tilannekuvakysely on käynnissä torstaista 9.4. alkaen ja päättyy perjantaina 17.4. Kyselyyn pääsee linkillä https://www.lyyti.in/tilannekuvaviikko16. 

Kulloinkin voimassa oleva linkki julkaistaan SPR Savo-Karjalan piirin nettisivulla     

 

Vapaaehtoisilla halua osallistua auttamistehtäviin

Ensimmäisellä kyselykierroksella kyselyyn vastanneita järjestöjä ja yhdistyksiä oli kaikkiaan 134 kpl, joista 92:lla on vapaaehtoisia käytettävissä kuntien tai viranomaisten pyynnöstä.  Järjestöt ilmoittivat käytettävissä olevien vapaaehtoisten määräksi Pohjois-Karjalassa n. 50 hlöä ja Pohjois-Savossa n. 380 hlöä. Vastanneista suurin osa oli Pohjois-Savon puolelta.

Vastaajissa oli niin taajamissa kuin kylilläkin toimivia yhdistyksiä: SPR:n osastoja, maanpuolustusjärjestöjä, partiolippukuntia, potilas- ja harrastejärjestöjä, työttömien yhdistyksiä, metsästysseuroja, kylä- ja ammattiyhdistyksiä sekä Marttojen, MLL:n, Pelastakaa Lapset ry:n, Mieli ry:n ja 4H:n paikallisyhdistyksiä. 

Yhdistysten toimijoissa on suuri joukko riskiryhmään ikänsä tai terveydentilan vuoksi kuuluvia, mutta myös terveydenhuollossa työskenteleviä vapaaehtoisia, jotka eivät turvallisuussyistä ole käytettävissä kentällä tapahtuvassa auttamistoiminnassa.

Mieliala vapaaehtoisten joukossa on rauhallinen ja odottava, ja osa yhdistyksistä toimii jo alueensa asiointiapuverkostossa. Erityisesti potilasjärjestöt nostivat kuitenkin esille huolta kohderyhmistään, joiden keskuudessa epävarmuus, yksinäisyys ja pelontunteet ovat lisääntyneet vertaistoiminnan ollessa tauolla. 

 

Lisätietoja
SPR Savo-Karjalan piiritoimisto, p. 0400 158 390,  
Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Jenni Honkanen, p. 040 ,