JÄRJESTÖJEN TILANNEKUVAN KOKOAMINEN KUNTIEN JA VIRANOMAISTEN TUKEMISEKSI KORONA-TILANTEESSA

TIEDOTE JÄRJESTÖILLE JA YHDISTYKSILLE
SPR Savo-Karjalan piiri
27.3.2020

JÄRJESTÖJEN TILANNEKUVAN KOKOAMINEN KUNTIEN JA VIRANOMAISTEN TUKEMISEKSI KORONA-TILANTEESSA
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

Tämänhetkisen arvion mukaan koronapandemia tulee kestämään useamman kuukauden ja varsinainen ruuhkahuippu todettujen tartuntojen ja avunpyyntöjen osalta saavutetaan vasta myöhemmin. Ennuste on, että terveydenhuollon ja kuntien voimavarat tulevat joutumaan koetukselle, kuten tapahtuu myös järjestöjen voimavarojen suhteen. Punainen Risti pyrkii alueellisiajärjestöverkostoja hyödyntäen varmistamaan riittävät voimavarat kuntien ja viranomaisten tukemiseksi pitkäkestoisessa häiriötilanteessa.

 

Punainen Risti koordinoi järjestöjen auttamistoimintaa

Tulevina viikkoina meidän tulee tiivistää järjestöjen yhteistyötä, jonka vuoksi SPR:n Savo-Karjalan piiri koordinoi järjestöjen auttamistoimintaa. Koordinaatiovastuu perustuu vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön ja SPR:n solmimaan sopimukseen yhteiskunnan häiriötilanteisiin liittyvästä varautumista koskevasta yhteistyöstä. Sisäministeriö ja SPR ovat sopineet vastaavasta yhteistyöstä vuonna 2018.

Suomen Punaisella Ristillä on paikallisia ja seutukunnallisia vapaaehtoisryhmiä sekä koordinoimme Vapaaehtoista pelastuspalvelun (Vapepa) jäsenjärjestöjen hälytysryhmiä. Häiriötilanteen aikana SPR koordinoi myös muita sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten tukena toimivia järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisryhmiä. Paikallisesti asiasta voidaan sopia tarkemmin.

SPR:n viranomais- ja kuntasopimuksien mukaisesti vapaaehtoisryhmät voivat olla tukemassa kuntaa silloin, kun kunta järjestää häiriötilanteen akuuttiapua riskiryhmille ja muille kuntalaisille. Mikäli kunnalla ei ole voimassa olevaa ensihuoltosopimusta SPR Savo-Karjalan piirin kanssa, käydään ensin sopimusneuvottelut vastuiden, oikeusturvan, vakuutusten ja kustannusten sopimiseksi ennen avustustoiminnan aloittamista.

 

Järjestöjen ja yhdistysten tilannekuvan kerääminen

Keräämme päivittyvää tilannekuvaa järjestökentän resursseista ja auttamistoiminnasta kuntien ja viranomaisten tueksi. Tietoa käytetään myös järjestöjen yhteistoiminnan suunnitteluun.

Suomen Punainen Risti koordinoi järjestöjen kokoaa tilannekuvaa järjestökentän resursseista ja auttamistoiminnasta kuntien ja viranomaisten tueksi. Tiedot julkaistaan myös näkyviin tälle sivustolle.

Tilannekuvakysely uudistetaan 2 viikon välein. Seuraavan kysely avataan to 9.4. ja vastauksia toivotaan pe 17.4. mennessä. Kyselylinkki ilmoitetaan sähköpostitse ensimmäiseen tilannekuvakyselyyn vastanneille sekä julkaistaan SPR Savo-Karjalan piirin nettisivulta ja Pohjoissavolaiset.fi – järjestötietopalvelussa.

 

Alkuvaiheen auttamistoiminta

Järjestöjen auttamistoimintaa on jo organisoitu alueellisesti ja paikallisesti useiden järjestöjen toimesta. Tämä toiminta jatkuu edelleen siihen saakka, kunnes toimintaa on tarvetta kohdentaa tarkemmin. Kunkin järjestön tulee välttää vapaaehtoisten altistamista tartunnalle ja huolehtia riittävästä suojautumisesta. Sairaat, oirehtivat ja riskiryhmään kuuluvat vapaaehtoiset ohjataan palaamaan kotiinsa.
• SPR:n päivittyvät toimintaohjeet turvalliseen toimintaan järjestöjen vapaaehtoisille

• Toiminnan koordinoimiseksi SPR pyytää spontaaneja vapaaehtoisia ohjattavani lmoittautumaan sähköisesti SPR:n vapaaehtoistehtäviin tai paikallisten järjestöjen kautta niiden toimintaryhmiin.
– SPR:n vapaaehtoiseksi: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ > luo profiili

 

Toiminta häiriötilanteen pitkittyessä

SPR Savo-Karjalan piiritoimisto koordinoi kunnilta ja viranomaisilta tulevia kohdennettuja akuutteja korona-auttamiseen liittyviä tukipyyntöjä, kun  nykyinen auttamistoiminta ei enää riitä. Auttamistoiminta toteutetaan pääasiassa paikallisesti järjestöjen yhteistyönä olemassa olevin voimavaroin apua pyytävän kunnan tai viranomaisen alaisuudessa.

Vapaaehtoistehtävien toteutumisesta tai sisällöstä ei vielä tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa. Varaudumme auttamaan viranomaisten pyynnöstä esim. tiedonkeräys- ja opastustehtävissä, avustustarvikkeiden lajittelussa ja pakkaamisessa. Osa tehtävistä voidaan mahdollisesti suorittaa etäyhteyksillä.

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelun toiminta

Viranomaisia tukevan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmien toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti turvallisuusmääräykset huomioiden. Toimintavalmius perustuu hälytysjärjestelmässämme olevien järjestöjen ylläpitämien hälytysryhmien valmiuteen. Hälytysryhmien hälyttämisen toteuttaa tarvittaessa Vapepan valmiuspäivystys.

• Mikäli viranomaiselta tuleva tehtävä liittyy korona-tilanteeseen, päätöksen tehtävän käynnistämisestä tekee erikseen SPR piiritoimisto vapaaehtoisten turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Pyydämme maakunnan järjestöjä ja yhdistyksiä

• Jakamaan tätä tiedotetta ja kyselyä maakunnassa toimiville muille yhdistyksille (1 vastaus / yhdistys)
• Sopimaan paikkakuntansa järjestöjen kesken etä- tai puhelinkokouksia käytännön yhteistyön sopimiseksi.
• Sopimaan yhdistyksen sisäisistä hälytysjärjestelyistä vapaaehtoisten liikkeelle saamiseksi, kun avunpyyntö tulee.
• Tutustumaan SPR:n julkaisemiin päivittyviin toimintaohjeisiin järjestöjen vapaaehtoisille ja ohjeistamaan vapaaehtoisiaan suojautumaan tarpeettomilta korona-tartunnoilta.

 

Lisätietoja

• SPR Savo-Karjalan piiritoimisto (ma-pe 9-15), p. ,
• Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Jenni Honkanen, p. ,
• Valmiuspäällikkö Mika Korppinen, p. ,