Järjestöneuvosto: järjestöjen tarpeita uudelle ESR-ohjelmakaudelle ja järjestöjen verkostot näkyviksi

Järjestöneuvosto: järjestöjen tarpeita uudelle ESR-ohjelmakaudelle ja järjestöjen verkostot näkyviksi
Järjestöneuvosto tarttuu ensitöikseen uuden rakennerahastokauden sisältöihin ja kolmannen sektorin näkyvyyden parantamiseen. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -ohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa on jo nyt huomioitu järjestöjen innovaatiotoimintaa mm. lyhyemmillä maksatusväleillä. Tulevalle kaudelle järjestöneuvosto kokoaa järjestöjen tarpeita tiedoksi ohjelman kirjoittajille. Tavoitteena on, että järjestöt löytäisivät entistä paremmin mahdollisuuksia hakea rahoitusta myös rakennerahastoista. Järjestöjen on myös toimittava yhteistyössä rahoitusten hakua varten. Järjestöt ovat usein yksin liian pieniä hakemaan rahoitusta, mutta yhteistyössä tämä onnistuu paremmin.
 

Järjestöneuvosto kartoittaa ensimmäisen toimikautensa aikana eri toimialojen verkostoja niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Haussa ovat verkostot, joilla on halua toimia yli kuntarajojen ja vaikuttaa toimialansa palvelujen kehittämiseen. Verkostot ovat merkittäviä tiedonvälittäjiä ja kokoajia sekä luonteva pohja maakuntatasolla toimivalle järjestöyhteistyölle.

Lisätietoja:
Risto Kovanen, järjestöneuvoston puheenjohtaja, p.

Anne Aholainen, järjestöneuvoston
sihteeri, , p.

 

Mikä Pohjois-Savon Järjestöneuvosto?
– maakunnan virallinen järjestöjen neuvottelu- ja yhteistyötoimielin

Järjestöneuvostoon kuuluu 14 järjestöedustajaa ja heidän varaedustajansa sekä maakuntahallituksen nimeämät henkilöt. Lisäksi mukana kokoonpanossa on asiantuntiajäsenenä alueellisen HYTE-tiimin edustaja. Järjestöneuvostoon voidaan pyytää vierailevia asiantuntijoita.

Tietoa järjestöneuvostosta, kokoonpanosta sekä kokousmateriaalit löydät Järjestöt yhteistyössä -osiosta Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelusta.