Pohjois-Savon järjestöneuvoston toiminta käynnistyi ensimmäisellä tapaamisella

Pohjois-Savon järjestöneuvoston toiminta käynnistyi ensimmäisellä tapaamisella
Järjestöneuvosto valitsi puheenjohtajakseen Risto Kovasen liikunta- ja urheilujärjestöjen edustajan (kuvassa edessä vasemmalla). Varapuheenjohtajiksi valittiin Sinikka Roth lapsi- ja perhejärjestöjen edustaja ja Sami Hämäläinen monialajärjestöjen edustaja (kuvassa edessä oikealla).

Pohjois-Savon järjestöneuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa 20.6.2019 Pohjois-Savon liitossa. Ensimmäiseen tapaamiseen kutsuttiin sekä varsinaiset edustajat, että varaedustajat. Jokainen neuvoston toimiala oli edustettuna. Maakuntahallituksen edustajista mukana oli Pekka Leskinen. Kokouksen tuloksena järjestöneuvosto valitsi puheenjohtajistonsa sekä pääsi työstämään kokous- ja toimintakäytäntöjään.

 

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto – maakunnan virallinen järjestöjen neuvottelu- ja yhteistyötoimielin

Järjestöneuvostossa on 14 järjestöedustajaa eri toimialoilta ja heillä varaedustajat. Jokainen järjestöedustaja edustaa omaa toimialaansa tai toiminta-aluettaan. Lisäksi Pohjois-Savon Liiton maakuntahallitus on nimennyt keskuudestaan järjestöneuvostoon edustajaksi Pekka Leskisen ja Neeta Röppäsen. Asiantuntijajäsenenä mukana kokoonpanossa on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin vetäjä Pekka Puustinen. Järjestöneuvostoon voidaan myös pyytää vierailevia asiantuntijoita käsiteltävien aiheiden perusteella.

Järjestöneuvoston toimintaa on mukana linjaamassa ja tukemassa kaikille yhdistyksille ja järjestöille avoin Pohjois-Savon Jerry – järjestöyhteistyön ryhmä. Järjestöneuvoston ensimmäinen kausi on vuonna 2019-2020. Tänä aikana järjestöneuvoston toimintaa kehitetään suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön.

Järjestöjen maakunnallisen yhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoima Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n avustaman Järjestö 2.0. -ohjelman osahanke.
Lisätietoja: Järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen, , p.0442439000