Tukikohta diakonia ry

Yleistä:
Olemme kuopiolainen voittoa tavoittelematon auttamistyötä tekevä yhdistys.
Annamme ruoka- ja tavara-apua.
Teemme työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tuemme elämänhallinnan palautumista.
Haluamme ydintoimintojemme kautta edistää kansalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Tavoitteemme:
Autettava selviytyy omaehtoisesti ja on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa arjen haasteissa.
Tiedostamme tärkeimmiksi huomioitavaksi ongelmien ennaltaehkäisemisen ja varhaisen tuen tarjoamisen.
Pidämme esillä työssä Kuopion kaupungin strategian pääajatusta ”Kuopio on hyvän elämän pääkaupunki” päästäksemme tavoitteeseemme.
Haluamme yhdistyksenä verkostoitua entisestäänkin yleishyödyllisten sekä muidenkin järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden keskuudessa Kuopiossa ja solmia yhteistyömuotoja etenkin ruoka-apua antavien toimijoiden keskuudessa.

Diakoniatyömme ydintoimintoja v 2020 ovat:
– ruoka-apu sekä muu materiaalinen auttaminen;
– ikääntyvien, sairaiden ja hädässä olevien auttaminen
– elämänhallintaa parantava ja syrjäytymistä ehkäisevä toiminta (työharjoittelu -kokeilu)
– ihmisten kohtaaminen ja avun tarpeen kartoittaminen, jotta heidät voidaan ohjata verkostoitumiemme yhteistyötahojen avun piiriin
(viranomaisapu, vertaisryhmät, vapaaehtoistoiminta tai muiden kansalaisjärjestöjen toiminnat)
– yhteistoiminta kumppanuustahojen kanssa ja diakoniatyön hallinnointi ja kehittäminen


Toimiala

Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali ja terveys, uskonnot, kirkolliset tehtävät ja katsomukset

Avainsanat

sosiaali- ja terveys, EU-ruoka, rukous, ruokajakelu, auttaminen, tukeminen, Kuopio (paikallinen yhdistys), köyhyys

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Koppelonkuja 1, 70820 Kuopio, Suomi

Yhteystiedot

Kotikunta: Kuopio
Sähköposti:

Puhelin:

Lisätietoa verkossa

Kotisivut


Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Kuopio

Kaupunginosa / Kylä
Petonen

Koppelonkuja 1, 70820 Kuopio, Suomi