Pielaveden 4H-yhdistys ry

Pielaveden 4H-yhdistyksessä ryhmätoimintaa järjestetään erityisesti kerhojen, mutta myös harraste- ja työelämäkurssien, tapahtumien ja leirien muodossa. Toimintaa järjestetään 6-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. 4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Harrastuksen kautta luodaan turvallinen ja vastuullinen polku aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Kestävä elämäntapa tarkoittaa 4H järjestössä ruokakasvatusta, kädentaitoja, nuorten kestävän metsä-ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista. Työn perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvot (Hands, Head, Heart ja Healt), jotka ovat käännetty suomeksi Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Toimintamenetelmä Tekemällä oppiminen ”Learnin by doing” perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn teoriaan. Tärkeitä asioita lapsen ja nuoren oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien. Lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevan aikuisen.


Toimiala

Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset, Harrasteyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Kulttuurialanyhdistykset, Lapsi- ja perheyhdistykset, Luonto-, ympäristö- ja eläinsuojeluyhdistykset, Monialayhdistykset, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Nuorisoyhdistykset

Avainsanat

harrastustoiminta, lapset, nuoret, Pielavesi, ympäristö, luonto, Pielavesi (paikallinen yhdistys)

Ikäryhmä

lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.)

Osoitteet

  • Toritie 6, 72400 Pielavesi, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Lisätietoa verkossa

Kotisivut

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Pielavesi

Toritie 6, 72400 Pielavesi, Suomi