Kuopion Mielenterveyden Tuki ry

Järjestämme tavoitteellista vertaistukitoimintaa täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Toimintaan kuuluu säännöllisesti kokoontuvat, kaikille avoimet vertaisohjatut harrasteryhmät, ammattilainen-vertaisohjaaja työparina ohjatut keskusteluryhmät ja virkistystoiminta. Ammattilaiset ohjaavat keskusteluryhmien lisäksi mm. elämänkaarityöskentelyyn, draamatyöskentelyyn ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen liittyviä ryhmiä.

Toimipisteestämme käytämme nimitystä Hyvän Mielen Talo. Kuntoutujille on rakennettu kuntoutumisen polku, joka lähtee arkirutiinien rakentamisesta yhdistyksen ryhmätoiminnan kautta. Ryhmissä kaivetaan esille kuntoutujien piilossa olevaa erikoisosaamista ja voimavaroja, ja otetaan ne käyttöön. Kuntoutujien omia oivalluksia tuetaan monilla eri työskentelytavoilla. Vertaisohjaajuuden ja kokemusasiantuntijuuden kautta tarjotaan toipuneille kuntoutujille merkityksellisyyttä elämään.


Toimiala

Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Teemat

mielenterveys, sosiaali ja terveys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vapaaehtoisuus, kokemusasiantuntijuus

Avainsanat

mielenterveys, masennus, vertaistuki, vapaaehtoistyö, kokemusasiantuntija, keskusteluryhmä, psykoedukaatio, Kuopio (paikallinen yhdistys)

Kohderyhmä

kokemusasiantuntijat, kuntoutujat, jäsenet, kuntalaiset, miehet, naiset, opiskelijat, pitkäaikaissairaat, työttömät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Minna Canthin katu 52-54, Kuopio

Yhteystiedot

Kotikunta: Kuopio
Sähköposti:

Puhelin:

Lisätietoa verkossa

Verkkosivut


Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Kuopio

Kaupunginosa / Kylä
Kuopio

Minna Canthin katu 52-54, Kuopio, Suomi