Korona ja yhdistystoiminta – linkkejä toiminnan tueksi

Pohjois-Savon ”koronanyrkki”:

Alueelliset suositukset, kuntakohtaiset suositukset, lisätietoa viruksesta ja muista linkeistä.

https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta

 

Aluehallintoviraston sivut:

Yleisötilaisuudet, tapahtumat ja kokoontumisrajoitukset.

UKK: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Koronainfon yhteystiedot: https://avi.fi/koronainfo

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivut:

Nuorisotyöstä ja harrastuksista ja avustuksista.

UKK: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

 

 

Opas lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan järjestämiseen:

https://minedu.fi/-/ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta

Opas vastuulliseen tapahtumajärjestämiseen:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/357f8713-8741-49d5-8946-fc19dcfa0a45/2faf671a-ce6c-49a1-8f45-4c479fd83280/MUISTIO_20201221120022.PDF

 

Oikeusministeriö:

Yhdistysten kokousjärjestelyt

UKK: https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

 

Työterveyslaitos:

ohjeita työnantajille ja työntekijöille

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö:

https://stm.fi/ajankohtaista

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos:

https://thl.fi/fi/

 

 

SOSTE, Suomen Sosiaali ja terveys ry:n artikkeleja:

https://www.soste.fi/koronavirus/