Järjestöneuvoston ja ELY-keskuksen tapaaminen

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto ja ELY-keskus kokoontuivat yhteen 5.2.

Tilaisuudessa järjestöille saatettiin tiedoksi muun muassa seuraavaa:

 • Tulevalla rakennerahastokaudella hankkeiden raportointi ja kustannusmallit yksinkertaistuvat
  ja sitä kautta järjestöjen edellytykset ESR-hankkeiden toteutukseen paranevat selkeästi.
 • Kansalaistoimijalähtöinen kehittämishanketoiminta on laajenemassa maakunnan laajuiseksi ja
  myös tämä edesauttaa järjestöjen toimintamahdollisuuksia.
 • Yhteishankemallista siirrytään ryhmähankemalliin. Eli useamman toteuttajan hankkeissa
  jatkossa jokainen toimija vastaa omasta raportoinnistaan ja kaikki saavat yksilölliset päätökset.
 • Helmikuun puolivälissä aukeaa kaksi uutta hakua: vanhan rahastokauden ”jäännösrahat” ja
  REACT EU-elvytyspaketti. Nämä haut aukeavat helmikuun puolessavälissä ja näistä on tulossa
  hakuinfo 17.2.     LINKKI INFOON TÄSSÄ.
 • Maaseuturahaston puolella hankepäätöksiä tehdään vanhan ohjelmakauden rahoituksella maaliskuun
  loppuun saakka. 1.4.2021 käynnistyy siirtymäkausi, jolloin käytössä on vielä vanhan ohjelmakauden
  tavoitteet ja sisällöt, mutta uuden ohjelmakauden rahoitus. Tavoitteena on ESR-
  rahaston tapaan sujuvoittaa hankekäsittelyä ja kehittämistyötä sekä päästä eroon katkoksista
  hankehakemusten käsittelyssä ja päätöksissä. Leader-rahoitusta on käytössä tuleville vuosille,
  vaikka uusi ohjelmakausi on vielä suunnitteluvaiheessa. Vanhan ohjelmakauden rahoituksilla on
  toiminta-aikaa näillä näkymin vuoteen 2023 saakka.